Kontakt

Supernova Colosseum

Josipa Rimca 7

35000 Slavonski Brod

Voditeljica centra
Katica Marić
E-Mail
Informacije i infopult za kupnju poklon-kartica
Telefon
E-mail
Kontakt za medije
Blažena Lokin
E-mail
Dugoročni zakup prostora
E-mail
Kratkoročni zakup prostora
Katica Marić
Telefon
E-mail